ค้นหา  ค้นหา
0 ตะกร้า สินค้าที่ชอบ

การสั่งซื้อ & ชำระเงิน

ปลอดภัยด้วยการชำระผ่านบัตรเครดิต

เรารับชำระค่าสินค้าผ่านบัตรเครดิต VISA, MASTER CARD, JCB ของทุกธนาคารในประเทศ โดยระบบรับบัตรเครดิต บริษัทเราใช้ระบบ K-Payment Gateway ของธ.กสิกรไทย ซึ่งมีระบบรักษาความปลอดภัยของข้อมูลทั้งของร้านค้าและผู้ถือบัตร ด้วยการเข้ารหัสข้อมูล (Data Encryption) ด้วย SSL 128 bits, การวางระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ตามมาตรฐานและ Firewall ที่มีประสิทธิภาพ รวมถึงระบบ Verified by VISA และ MasterCard SecureCode ที่ช่วยเพิ่มความปลอดภัยให้กับการรับรายการสั่งซื้อของร้านค้า ทำให้เกิดความปลอดภัยสูงสุด

Verified by Visa (VBV) และ MasterCard SecureCode (MCSC) เป็นระบบเพิ่มความปลอดภัย สำหรับผู้ถือบัตรเครดิต VISA และ MasterCard ของธนาคารที่เข้าร่วมโครงการ เพื่อให้มั่นใจว่ามีเพียงท่านคนเดียวเท่านั้นที่จะมีสิทธิ์ในการใช้บัตรเครดิตผ่านระบบออนไลน์ หรือป้องกันการลักลอบใช้บัตรเครดิตของท่าน โดยเพิ่มความปลอดภัยด้วยการกำหนดรหัสผ่าน(Password) และข้อความส่วนบุคคล (Personal Message) ในขั้นตอนการใช้บัตรเครดิตผ่านระบบออนไลน์

สำหรับผู้ถือบัตรท่านที่ยังไม่เคยใช้บัตรเครดิตผ่านระบบออนไลน์มาก่อน สามารถลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ของธนาคารผู้ออกบัตร เพื่อกำหนดรหัสผ่าน (Password) ของ Verified by Visa (VbV) หรือ MasterCard SecureCode (MCSC) ได้ดังนี้

ผู้ถือบัตรเครดิต VISA ท่านสามารถลงทะเบียนและดูรายละเอียดการใช้บริการ Verified by VISA (VbV) ได้ที่

ผู้ถือบัตรเครดิต MasterCard ท่านสามารถลงทะเบียนและดูรายละเอียดการใช้บริการ Verified by VISA (MCSC) ได้ที่

วิธีการชำระผ่านบัตรเครดิต

เมื่อเลือกวิธีการชำระด้วยบัตรเครดิตแล้ว หลังจากยืนยันใบสั่งซื้อ หน้าจอจะให้กรอกรายละเอียดบัตรเครดิตโดยจะเข้าสู่เว็บไซต์ของ ทางธนาคารกสิกรไทย ด้วยตรง ซึ่งทางร้านค้าจะไม่ทราบรายละเอียดบัตรเครดิตของลูกค้าเลย

  • Card Type : ประเภทของบัตรเครดิตว่าบัตรของคุณเป็น VISA, MasterCard หรือ JCB
  • Credit Card Number : หมายเลขบัตรเครดิต
  • Security Code (CVV2) : หมายเลข 3 ตัวหลังบัตร
  • Expiry Date (mm/yyyy) : เดือนและปี หมดอายุของบัตร
  • Card Holder Name : ชื่อผู้ถือบัตร ตามหน้าบัตร
  • Country of Issuing Bank : ประเทศของธนาคารที่ออกบัตร
  • Issuing Bank : ธนาคารที่ออกบัตร
คลิกที่ "PAY NOW" เพื่อไปขั้นตอนต่อไป

ตรวจสอบข้อมูล แล้วคลิกที่ "CONTINUE"

ถ้าเป็นบัตร VISA ขั้นตอนต่อไปต้องกรอกรหัส VBV (ตามตัวอย่างเป็นบัตรที่ออกโดยธนาคารไทยพาณิชย์)

ถ้ากรอกรหัสถูกต้อง หน้าจอให้แจ้งให้ทราบ่วาการชำระเงินเสร็จสมบูรณ์ ให้คลิกที่ "GO BACK TO MERCHANT WEBSITE" เพื่อกลับสู่เว็บไซต์ของร้านค้า