e-Coupon มูลค่า 50 บาท

e-Coupon มูลค่า 50 บาท เมื่อนำมาซื้อสินค้าในเว็บไซต์ Mom2kids.com

ระบบจะส่ง หมายเลข e-Coupon ไปทางอีเมลล์ ของสมาชิก หากไม่ได้รับภายใน 10 นาที กรุณาติดต่อ [email protected] 

(ถ้าภายใน 10 นาทียังไม่ได้รับบางครั้งอีเมลที่ส่งไปอาจจะเข้าไปอยู่ในส่วนของ "อีเมลขยะ" หรือ "Spam" ได้ ลองเข้าไปตรวจสอบในส่วนนี้ด้วยค่ะ)

* e-Coupon มีอายุการใช้งาน 90 วันหลังจากออกรหัส
* สามารถใช้แต่ 1 e-Coupon ต่อ 1 ใบสั่งซื้อเท่านั้น
* ไม่สามารถใช้หักส่วนที่เป็นค่าจัดส่งได้
* สามารถนำมาใช้ได้ 1 ครั้ง หากยอดรวมราคาสินค้าน้อยกว่ามูลค่า ของ e-Coupon มูลค่าที่เหลือจะไม่สามารถนำมาใช้ได้อีก