กล่องผ้าอเนกประสงค์ พีเจ้น

ขนาดปากกระเป๋า 30 x 30 ซม. สูง 36 ซม.